Informatii utile

Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020

Cod apel: POCU/1009/8/3/Măsuri de investiţii şi relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19

Titlul proiectului: Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural

Cod SMIS: 148780

Contract de finanţare: POCU/1009/8/3/148780

 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:  Dezvoltarea sectorului economiei sociale si a bunastarii comunitare prin sprijinirea infiintarii a 18 de intreprinderi sociale si cresterea abilitatii persoanelor de a materializa idei de afaceri sociale inovative prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 80 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale in mediul rural.

Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POCU “dezvoltarea resurselor umane”, datorita activitatilor ce vizeaza dezvoltarea competentelor antreprenoriale coroborate cu cele specifice managementului inovarii pentru un grup tinta de minimum 80 de persoane cu varsta peste 18 ani care si intentioneaza sa infiinteze o afacere sociala in mediul rural in una din Regiunile mai putin dezvoltate din Romania respectiv Regiunea Centru, Sud Muntenia si Regiunea Sud Vest Oltenia