Misiune

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 8 REACT EU

Prioritatea de investiții: 8.3 Măsuri de investiţii şi relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19

Beneficiar: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TRANSCARPATICA

Titlul proiectului: „Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural”

Contract de finanțare nr. POCU/1009/8/3/148780

Cod SMIS: 2014+ 148780

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Dezvoltarea sectorului economiei sociale si a bunastarii comunitare prin sprijinirea infiintarii a 18 de intreprinderi sociale si cresterea abilitatii persoanelor de a materializa idei de afaceri sociale inovative prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 80 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale in mediul rural.

Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POCU “dezvoltarea resurselor umane”, datorita activitatilor ce vizeaza dezvoltarea competentelor antreprenoriale coroborate cu cele specifice managementului inovarii pentru un grup tinta de minimum 80 de persoane cu varsta peste 18 ani care si intentioneaza sa infiinteze o afacere sociala in mediul rural in una din Regiunile mai putin dezvoltate din Romania respectiv Regiunea Centru, Sud Muntenia si Regiunea Sud Vest Oltenia

Proiectul asigură integrarea în intreprinderile sociale și facilitează accesul la ocuparea forței de muncă pentru 108 persoane (din care 72 vor fi tineri NEET’s)din mediul rural  prin înființarea de 18 intreprinderi sociale / de inserție, prin aplicarea principiului egalității de șanse si nediscriminării, facilitând accesul la activitățile proiectului a tuturor persoanelor care doresc să înființeze intreprinderi sociale, inclusiv a celor defavorizate, respectiv persoane vârstnice, șomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități etc.

In cadrul proiectului vor fi finantate minim 18 structuri de economie sociala din care minim 14 vor fi intreprinderi sociale in domeniul prelucrării și comercializării produselor.