Despre Proiect

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 8 REACT EU

Prioritatea de investiții: 8.3 Măsuri de investiţii şi relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19

FINANTAT ÎN CADRUL MĂSURILOR ADOPTATE DE UNIUNE CA RĂSPUNS LA PANDEMIA DE COVID-19

Beneficiar: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TRANSCARPATICA

Titlul proiectului: „Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural”

Contract de finanțare nr. POCU/1009/8/3/148780

Cod SMIS: 2014+ 148780

Asociatia Grupul de Actiune Locala TRANSCARPATICA, in calitate de beneficiar al Proiectului „ Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural “ POCU/1009/8/3/148780  impreuna cu Partenerii FIRST JOB SCHOOL SRL, în calitate de Partener 1 si ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS, in calitate de Partener 2 ANUNTA inscrierea persoanelor care doresc sa faca parte din Grupul Tinta al Proiectului „ Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural”, incepand cu luna februarie 2022.

Persoanele care doresc sa se inscrie in Proiect trebuie sa completeze si sa transmita un Dosar de candidatura conform Metodologiei de selectie in grupul tinta al proiectului, document ce va fi publicat pe site-ul beneficiarului si al partenerilor in luna februarie 2022.

Grupul Tinta va fi compus din minim 80 persoane fizice din care 20 vor fi femei, care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi sociale in zonele rurale din Regiunea Centru (județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), Sud Muntenia (judete: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași)  si Regiunea Sud Vest Oltenia (judete: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea).

Scopul proiectului

Dezvoltarea sectorului economiei sociale si a bunastarii comunitare prin sprijinirea infiintarii a 18 de intreprinderi sociale si cresterea abilitatii persoanelor de a materializa idei de afaceri sociale inovative prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 80 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale in mediul rural.

 Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POCU “dezvoltarea resurselor umane”, datorita activitatilor ce vizeaza dezvoltarea competentelor antreprenoriale coroborate cu cele specifice managementului inovarii pentru un grup tinta de minimum 80 de persoane cu varsta peste 18 ani care si intentioneaza sa infiinteze o afacere sociala in mediul rural in una din Regiunile mai putin dezvoltate din Romania respectiv Regiunea Centru, Sud Muntenia si Regiunea Sud Vest Oltenia.
 Prin proiect se dezvolta oportunitati crescute de infiintare de noi afaceri inovative (finantarea a 18 structuri de economie sociala inovative) ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de munca pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile, fapt ce va contribui la cresterea competitivitatii in regiunile mai putin dezvoltate din Romania, precum si la dezvoltarea sociala a comunitatii, dar nu in ultimul rand la dezvoltarea inteligenta a unui mediu economic durabil, datorita asistentei si activitatilor de sprijin derulate in cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului. Scopul final al proiectului este ca prin educatie formala si non-formala antreprenoriala, cu accent pe antreprenoriatul social, la nivelul regiuniilor mai putin dezvoltate, bazata pe inovare sociala si inovare tehnologica, sa creasca abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizandu-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazata pe inovare sociala, sustinerea si sprijinirea noilor afaceri sociale infiintate.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de locuri de muncă nou-înființate, este de 200.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, după cum urmează:

a)ajutor de minimis de maximum 40.000 euro – minimum două locuri de muncă create;

b)ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro și maximum 60.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;

c)ajutor de minimis mai mare de 60.000 euro și maximum 80.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create, din care două locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;

d)ajutor de minimis mai mare de 80.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;

e)ajutor de minimis mai mare de 100.000 euro și maximum 150.000 euro – minimum 6 locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;

f)ajutor de minimis mai mare de 150.000 euro și maximum 200.000 euro – minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri

De la lansarea oficială a selecției se pot depune dosarele de înscriere în grupul țintă la sediul beneficiarului sau al partenerilor.

Persoanele interesate să beneficieze de oferta proiectului vor putea depune personal dosarele cu documentele necesare înscrierii în grupul țintă al proiectului, la urmatoarele adrese:

Beneficiar  Asociatia Grupul de Actiune Transcarpatica Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr.2, judet Brasov. La această adresă se va afla dna. Puscariu Adina telefon 0747638519 – Expert Grup Tinta Lider de Proiect;

Partener 1 SC First Job School SRL : Brasov, strada de Mijloc, telefon 0740272777- Expert Grup Tinta Partener 2

Partener 2 ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS : JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, PETŐFI SÁNDOR, NR.51, La această adresă se va afla dna. Nagy Monika 0266312111 – Expert Grup Tinta Partener 2

sigla_guv_coroana_albastru logo UE logo IS-2014-2020