SA 3.1 ÎNVATAREA RECIPROCA SI ACTIUNI DE CONSOLIDARE A SIPRITULUI ANTREPRENORIATULUI SOCIAL

Incepand cu luna mai 2023, in cadrul proiectului Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural  este in derulare si Activitatea 3.1.ÎNVATAREA RECIPROCA SI ACTIUNI DE CONSOLIDARE A SIPRITULUI ANTREPRENORIATULUI SOCIAL.

Aceasta va avea 2 piloni importanți in ceea ce privește învățarea reciproca in domeniul economiei sociale:

  • învățarea reciproca, parteneriatul, networking ce va conduce la sustenabilitate
  • transferabilitate de rezultate.

 

PRIMUL PILON, inclusiv de asigurare a sustenabilității rezultatelor proiectului si de asigurare a transferabilității rezultatelor in politicile naționale si ale diferitelor întreprinderi, in cadrul activitatii se va realiza un Studiu privind spiritul si cultura antreprenoriatului social in context rural romanesc in regiunea implicata in cadrul proiectului, un fel de Barometru al antreprenoriatului social din mediul rural. Acest instrument vine ca fundament al acțiunilor proiectului si de asigurare a concretului pol. in domeniul antreprenorial si al economiei sociale, dar si element de sustenabilitate al acțiunilor întreprinse.

Analiza se va axa pe șase factori fundamentali in antreprenoriat:

  • cultura antreprenoriatului social
  • acces la finanțare
  • reglementare si facilitare
  • asistenta pentru dezvoltare
  • educație si formare
  • incluziune sociala.

 

AL DOILEA PILON este axat pe reuniunea de diseminare si transferabilitate experiențe acumulate prin proiect de către antreprenorii finanțați numita Masă Rotundă – rețea întreprinderi sociale ce se va organiza pe durata 1 zi si va reuni un număr de cca.60 pers. (antreprenorii finanțați, mediu de afaceri local, autorități, reprezentanți mediu financiar, reprezentanți ai asociațiilor de producători agricoli, AFIR, etc.).

Evenimentul va fi un mediu de schimb de opinii si de creare de rețele, precum si de dezbatere a unor teme importante privind încurajarea, dar si susținerea antreprenoriatului romanesc din perspectiva dezvoltării economice a României si a creșterii nivelului de trai, așa cum sunt asumate in documentele oficiale, inclusiv in obiectivul general POCU.