ANUNT LANSARE RECRUTARE SI SELECTIE GRUP TINTA

Asociatia Grupul de Actiune Locala TRANSCARPATICA, in calitate de beneficiar al Proiectului „ Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural “ Cod SMIS: 148780

impreuna cu Partenerii FIRST JOB SCHOOL SRL, în calitate de Partener 1 si ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS, in calitate de Partener 2 ANUNTA inscrierea persoanelor care doresc sa faca parte din Grupul Tinta al Proiectului „ Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural”.

Grupul Tinta va fi compus din 80 persoane fizice  (din care 20 vor fi femei), care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi sociale in zonele rurale din Regiunea Centru (județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), Sud Muntenia (judete: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași)  si Regiunea Sud Vest Oltenia (judete: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea).

Selectia se face saptamanal, pana la completarea celor minim 80 de persoane fizice care compun Grupul Tinta al proiectului „ Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural”.

In cadrul proiectului vor fi finantate minim 18 structuri de economie sociala din care minim 14 vor fi intreprinderi sociale in domeniul prelucrării și comercializării produselor.

Conform schemei de minimis din 8 septembrie 2020″Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“, valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de locuri de muncă nou-înființate, este de 200.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, după cum urmează:

 • a)ajutor de minimis de maximum 40.000 euro – minimum două locuri de muncă create;
 • b)ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro și maximum 60.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;
 • c)ajutor de minimis mai mare de 60.000 euro și maximum 80.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create, din care două locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • d)ajutor de minimis mai mare de 80.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • e)ajutor de minimis mai mare de 100.000 euro și maximum 150.000 euro – minimum 6 locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • f)ajutor de minimis mai mare de 150.000 euro și maximum 200.000 euro – minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.

Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

 1. Criteriile de eligibilitate

Pentru a fi inscrise in GT al proiectului, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect vor indeplini CUMULATIV urmatoarele conditi :

1) au domiciliul/ locuiesc in mediul rural  într-una din cele 3 regiuni de dezvoltatre vizate prin proiect, respectiv: Regiunea Centru (județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), Sud Muntenia (judete: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași)  si Regiunea Sud Vest Oltenia (judete: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea).

2)   sunt persoane adulte, cu varsta peste 18 ani

3)   au absolvit minim 12 clase

4)   sunt persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala ((exprima în scris intenția de a înființa o întreprindere socială sau o întreprindere socială de inserție în conformitate cu prevederile legii 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile HG585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială în mediul rural);)

6) Nu au calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program;

7) Isi asuma responsabilitatile ce deriva din calitatea de membru al grupului tinta al proiectului;

9) Nu fac parte din echipa de proiect sau angajat din cadrul liderului de proiect sau partenerului acestuia si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia.

Recrutarea Grupul tinta se va face in 3 etape dupa cum urmeaza :

 • Preinscriere prin transmiterea formularului de preinscriere – Preinscrierea in grupul tinta consta in exprimarea intentiei de a face parte din grupul tinta si in transmiterea catre administratorul de grant a formularului de preinscriere, Anexa 1 la metodologia de selectie a grupului tinta.
 • Interviu – Candidatii declarati ca fiind eligibili la etapa anterioara, vor participa la un interviu sustinut fie in sistem online, fie fizic la sediile partenerilor, impreuna cu expertul grup tinta si/sau expert monitorizare grup tinta. In urma interviului va fi acordat un punctaj de maxim 100 de puncte. Pentru a fi declarat eligibil in aceasta etapa, solicitantul trebuie sa obtina un minim de 60 de puncte.
 • Inscriere – Inscrierea in grupul tinta se face dupa primirea rezultatelor din etapele anterior mentionate, prin depunerea fizica a dosarului de inscriere la sediul beneficiarului sau al partenerilor.
 1. Dosarul de candidatura

Dosarul de recrutare al grupului țintă va conține următoarele documente:

 1. Formular de înscriere grup țintă – Anexa 2
 2. Acord de utilizare a datelor personale – Anexa 3
 3. Declarație privind statutul pe piața muncii – Anexa 4
 4. Declarație privind intenția de a înființa o întreprindere socială/ întreprindere socială

de inserție cu caracter agricol/non-agricol în mediul rural – Anexa 5

 1. Declarație de evitare a dublei finanțări – Anexa 6
 2. Copie CI (Carte de identitate) cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura titularului
 3. Copie certificat naștere sau/și căsătorie, cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura titularului,
 4. Diplome/documente de studii, cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura titularului,
 5. Adeverință medicală cu mențiunea apt pentru participare la cursuri de formare,
 6. CV model Europass
 7. Declarație candidat că nu e angajat al liderului de proiect și al partenerilor acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv – Anexa 7
 8. Declaratie candidat ca nu are calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau

angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program – Anexa 8

In cazul în care numărul dosarelor depuse va atinge numărul de 120, selecția grupului țintă se va încheia.

Lansarea oficială a selecției se va realiza prin postarea anunțului de selecție pe site-ul proiectului www.transcarpaticarural.ro

Perioada de selecție a grupului țintă se desfășoară incepand cu data 01.02.2022 si pana in 29.04.2021.

Nu se vor lua în considerare dosarele transmise înainte de data de 01.02.2022-   si dupa 29.04.2022, data primirii dosarului de înscriere.

De asemenea, în cazul în care numărul dosarelor depuse va atinge numărul de 120, selecția grupului țintă se va încheia.

 1. Selecția persoanelor care vor fi incluse în grupul ținta

Lansarea oficială a selecției se va realiza prin postarea anunțului de selecție pe site-ul de facebook a proiectului “Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural”, pe pagina web a beneficiarului www.transcarpatica.ro si www.transcarpaticarural.ro dar si pe paginile partenerilor : FIRST JOB SCHOOL SRL si ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS.

De la lansarea oficială a selecției se pot depune dosarele de preînscriere în grupul țintă.

Persoanele interesate să beneficieze de oferta proiectului vor putea depune personal dosarele cu documentele necesare înscrierii în grupul țintă al proiectului la urmatoarele adrese:

 • Asociatia GAL Transcarpatica : Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr.2, judet Brasov. La această adresă se va afla dna. Puscariu Adina (telefon 0758.681.030 – Expert Grup Tinta Lider de Proiect;
 • First JOB SCHOOL SRL: adresa : Brasov, strada de Mijloc, nr.90, telefon 0268511951 – Expert Grup Tinta Partener 1 Pavel Cristina
 • Asociatia pentru Tineret Fidelitas Harghita, Mun. Miercurea Ciuc, PETŐFI SÁNDOR, NR.51, La această adresă se va afla dna. Nagy Monika 0266312111 / 0743894629  – Expert Grup Tinta Partener 2

Experții vor primi dosarele de înscriere, respectând principiul primul venit-primul servit. Fiecare dosar de înscriere va fi înregistrat în registru de grup țintă de expertii mai sus mentionati.

Mențiuni:

Inscrierea membrilor GT este  voluntara si  consta in  depunerea  dosarului  complet  si corect completat de candidatura pentru grupul tinta.

Persoanele admise sunt cele care indeplinesc toate criteriile de eligibilitate, care au un punctaj de peste 60 de puncte in urma interviului, au dosar complet si s-au inscris intre primii 80 (dintre cei eligibili si cu dosar complet).

Acestea vor primi confirmare in urma inscrierii din partea expertului grup tinta.

Persoanele respinse sunt cele care nu indeplinesc unul sau mai multe din criteriile de eligibilitate, nu au dosar complet sau au un punctaj de sub 60 de puncte in urma interviului.

Persoanele rezervă sunt cele care indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, au dosar complet dar nu au fost printre primii 80 de inscrisi.

Aceste persoane vor fi inscrise ulterior in proiect in urmatoarele conditii :

 1. a) o persoana care a fost admisa initial a fost scoasa din proiect datorita aparitiei unei situatii care duce la neindeplinirea unui criteriului de eligibilitate
 2. b) persoana cu statut de rezerva isi pastreaza conditiile de eligibilitate in momentul aparitiei situatiei de la punctul a) .

Procesul de inscriere si selectie a persoanelor in grupul tinta va ramane deschis pana in 29.04.2022 astfel incat in cazul in care persoane din GT inscrise in proiect nu mai pot sa participe la proiect din cauza aparitiei unei situatii care afecteaza una din conditiile de eligibilitate sa poata fi inlocuite cu alte persoane dupa cum urmeaza:

 1. a) de catre persoane care au indeplinit conditiile de eligibilitate la prima selectie dar care nu au fost selectate in grupul tinta datorita faptului ca nu s-au inscris in primii 80 in proiect pâna la completarea GT de 80 de persoane
 2. b) iar dupa ce toate persoanele din categoria descrisa la punctul a) au fost incluse in program, cu persoane noi care vor sa se inscrie in proiect si care indeplinesc conditiile de eligibilitate urmandu-se toti pasii procesului de inscriere si selectie.

Rezultatul procesului de inscriere si selectie ( Lista cu persoanele care fac parte din Grupul Tinta) se va afisa periodic pe pagina de site a Proiectului https://transcarpaticarural.ro/   sau /si https://galtranscarpatica.ro/   precum si pe pagina de facebook Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural.

METODOLOGIE DE SELECȚIE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ DIN CADRUL PROIECTULUI CU TITLUL Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural Cod SMIS: 148780

Metodologie de selectie a membrilor Grupului Tinta in cadrul proiectului Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural Cod SMIS: 148780  -Versiune actualizata din  02.03.2022

Anexa 1 Formular de preînscriere grup țintă

Anexa 2 – Formular de înscriere grup țintă

Anexa 3 – Acord de utilizare a datelor personale

Anexa 4 – Declarație privind statutul pe piața muncii a persoanei

Anexa 5 – Declarație privind intenția de a înființa o întreprindere socială/ întreprindere socială de inserție cu caracter non-agricol/agricol în mediul rural

Anexa 6 – Declarație de evitare a dublei finanțări

Anexa 7 – Declarație candidat că nu e angajat al liderului de proiect și al partenerilor acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv

Anexa 8- Declarație pe propria raspundere ca nu are calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program

Anexa-9-Declaratie-dubla-finantare gt

Anexa 8 GS CS 4_16_SES RURAL – Coduri CAEN prelucrare agricol

ANEXA 1  la ANUNT  privind inscrierea persoanelor care doresc sa faca parte din Grupul Tinta al Proiectului „ Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv în mediul rural”

Terminologie:

 1. Economie sociala- Prin prezentul proiect se va avea în vedere înființarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei.

Conform Legii economiei sociale, economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

Economia socială se bazează pe următoarele principii:

a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;

b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;

c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;

e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;

g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

 1. Intreprindere sociala

Conform legii 219/ 2015, întreprinderile sociale pot fi:

a)societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

b)cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c)asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d)casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;

e)casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

f)societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;

g)orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.

(2)Pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute la alin. (1).

 1. Tanar NEET : Categoria de tineri care include tineri cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 29 de ani care nu au reuşit să se integreze pe piaţa muncii din diverse motive (lipsa oportunităţilor de ocupare, lipsa competenţelor cerute pe piaţa muncii etc.) şi care nu sunt cuprinşi în programe de educaţie sau formare. Acestia se inscriu la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă care îi ajută pe tineri să îşi găsească job-ul potrivit şi îi stimulează pentru a se angaja.

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială, denumit în continuare atestat.

Atestatul se acordă la solicitarea persoanelor juridice pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare.

Atestatul certifică scopul social al întreprinderii sociale şi conformarea acesteia la principiile Economiei Sociale.

Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii:

a)acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

b)alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;

c)se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

d)aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Atestatul se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială,

Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.

Întreprinderea socială are următoarele obligaţii:

a)de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;

b)de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; compartimentul judeţean pentru economie socială are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;

c)de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, prevăzut la art. 27.

Întreprinderile sociale se supun controlului cu privire la respectarea condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii, anual, pentru a se verifica respectarea criteriilor care au stat la baza eliberării atestatului de întreprindere socială.

 

 1. Intreprinderea sociala de insertie

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care:

a)are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;

b)are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socio-profesională a persoanelor defavorizate.

Întreprinderile sociale de inserţie au obligaţia de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi socială.

(2)Măsurile de acompaniament pot fi: informarea, consilierea, accesul la formele de pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de muncă în funcţie de nevoile persoanelor, precum şi alte măsuri care au ca scop sprijinirea inserţiei profesionale şi sociale.

(3)În vederea asigurării măsurilor de acompaniament, întreprinderile sociale de inserţie colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivel judeţean şi local, agenţiile de ocupare, centrele de furnizare de servicii integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru consumatorii şi consumatorii de droguri dependenţi, cu specialişti în domenii precum psihologie, asistenţă socială, adicţii, pedagogie, formare profesională, ocupare, medicină, medicina muncii, economie socială.